Bệnh viện 24H

Khánh thành Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 với quy mô chuẩn Quốc tế

Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 được khánh thành vào sáng ngày 12-10 với tổng mức đầu tư hơn 5.845 tỉ đồng. Được đầu tư 1.000 giường bệnh và hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại tại bệnh viện theo quy chuẩn quốc tế


Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để được bình luận!

Tags:
Move top