Tâm lý - Tâm thần
05-03-2018 15:52

Muốn hạnh phúc hơn, hãy ngừng dùng Facebook

Một nghiên cứu được thực hiện tại Đan Mạch cho thấy mức độ hài lòng với cuộc sống của những người ngừng dùng Facebook đã tăng lên.

Facebook thật sự ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần?
Facebook thật sự ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần?

Nghiên cứu được thực hiện như thế nào?

Nghiên cứu được thực hiện bởi một nhà khoa học đến từ Đại học Copenhagen (Đan Mạch). Nghiên cứu kéo dài một tuần được tiến hành trên 1.905 người có độ tuổi trung bình là 34. Họ được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm và được yêu cầu:

  • Không sử dụng Facebook trong tuần tiếp theo (nhóm điều trị)
  • Tiếp tục sử dụng Facebook như thường lệ trong tuần sau (nhóm kiểm soát)

Vào lúc bắt đầu và kết thúc nghiên cứu, tất cả người tham gia được yêu cầu trả lời một bảng câu hỏi trực tuyến. Các dữ liệu thu được qua bảng câu hỏi đã chỉ ra năm giả thuyết:

1. Sử dụng Facebook ảnh hưởng tiêu cực đến sự hài lòng về cuộc sống.

2. Sử dụng Facebook ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc.

3. Ảnh hưởng tích cực của việc bỏ Facebook ở người dùng nhiều cao hơn người dùng ít.

4. Ảnh hưởng tích cực của việc bỏ Facebook ở người ghen tị cao hơn người không ghen tị (ghen tị khi nhìn thấy người khác thành công, hạnh phúc… trên Facebook).

5. Ảnh hưởng tích cực của việc bỏ Facebook ở người sử dụng Facebook thụ động (dùng Facebook để xem dòng thời gian, thông tin của bạn bè…) cao hơn người sử dụng Facebook chủ động (dùng Facebook để đăng tải hình ảnh, trạng thái…).

Tương tác ảo không thể thay thế cho các mối quan hệ thật.
Tương tác ảo không thể thay thế cho các mối quan hệ thật.

“Lướt phây” ít, hạnh phúc nhiều

Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ hài lòng về cuộc sống tổng thể khi không sử dụng Facebook trong một tuần tăng lên. Tuy nhiên, có một số điểm cần lưu ý:

  • Nghiên cứu được giới hạn trong một tuần và những ảnh hưởng của việc bỏ Facebook có thể khác nhau về lâu dài. Cần nghiên cứu sâu hơn để xem xét các tác động lâu dài.
  • Không thể khẳng định rằng cảm xúc được báo cáo trong các bảng câu hỏi là kết quả trực tiếp của việc sử dụng Facebook, mà không phải do các vấn đề khác trong cuộc sống.

Sử dụng Facebook chắc chắn không phải là xấu, nó cho phép bạn kết nối với bạn bè và gia đình nhưng nó không thay thế cho sự tương tác ngoài đời thực.

Theo NHS Choices

 

ĐỪNG BỎ LỠ


Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để được bình luận!

Move top