Bệnh thường gặp
12-08-2018 13:30

Não bộ 'đi đâu' khi chúng ta ngủ?

Mỗi người dành đến 1/3 đời người để... ngủ. Vậy khi ngủ, não chúng ta có "ngủ" theo hay không?


Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để được bình luận!

Move top