Bệnh viện 24h

Vắc-xin COVID-19 “Cơ hội” của Việt Nam

04-11-2020 14:05

Cuộc đua sản xuất vắc-xin Covid-19 vẫn đang và được thử nghiệm trên thế giới, hành trình này cũng đã được các nhà sản xuất vắc xin của Việt Nam bày tỏ hi vọng tham gia cuộc đua đóng góp nguy cơ lây truyền của loại vi rút lịch sử loài người.
Move top