Bệnh viện 24h

quang cao
quang cao


Những lưu ý khi khai bệnh với bác sĩ

06-07-2018 18:30

Cân nhắc đi khám bệnh cùng một người bạn hoặc người thân nếu bạn không biết cách để giải thích vấn đề thể chất của bản thân một cách chính xác, hoặc nếu bạn mau quên hoặc dễ bối rối.


Move top