0
BS PGS - TS Phạm Trịnh Quốc Khanh

Phạm vi chuyên môn

  • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật thẫm mỹ

Thông tin liên lạc

15/45 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình

Chứng chỉ hành nghề

Số CCHN: 0010008/HCM-CCHN

Ngày cấp: 27-08-2013 00:00

Nơi cấp: HCM-CCHN

Loading map...
Move top