0
BS Nguyễn Thị Kim Oanh

Phạm vi chuyên môn

  • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

Thông tin liên lạc

595/220 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Quận 10

Chứng chỉ hành nghề

Số CCHN: 0015821/HCM-CCHN

Ngày cấp: 28-12-2013 00:00

Nơi cấp: HCM-CCHN

Loading map...
Move top