Channel

Bài 1.3 - Chất lượng hồi tỉnh của thuốc mê hô hấp

Ngày đăng: 01-09-2020 17:50 Lượt xem: 2290

Bình luận 4

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để được tham gia bình luận!

Học Viên

Cho em hỏi rối loạn "loạn thần" sau mổ thay khớp háng do gây mê thì Sevoflurane và Propofol cái nào xảy ra nhiều hơn ạ? Tê tủy sống đơn thuần để thay khớp háng người lớn tuổi có bị loạn thần không ạ?

Học Viên

Khi kết thúc cuộc mổ, tắt thuốc mê bốc hơi, lưu lượng khí mới càng cao thì có làm cho bệnh nhân tỉnh càng nhanh không ạ? Và em xin hỏi nên để bao nhiêu lít là chuẩn nhất?

Học Viên

Hai thuốc mê hô hấp khá tương đồng,vậy cách lựa chọn thuốc nào trong thực hành gây mê ,thưa thầy?

Lâm Thị Dũ

Thanks