BỆNH VIỆN 24H

Dấu hiệu phân biệt COVID-19 và các bệnh cảm cúm thông thường

Dịch bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra có khá nhiều triệu chứng tương đồng với các bệnh cảm cúm thông thường do các tác nhân khác gây ra. Để phân biệt sơ bộ các bệnh này, bạn có thể tham khảo thông tin sau đây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để được tham gia bình luận!