BỆNH VIỆN 24H

Khuyến cáo Bộ Y tế về dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai mùa dịch COVID-19

Phụ nữ mang thai là đối tượng cần được quan tâm chăm sóc trong tình hình dịch COVID-19 đang hoành hành. Dưới đây là lời khuyên về chăm sóc phụ nữ mang thai trong mùa dịch do Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc vừa đưa ra.

BÌNH LUẬN

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để được tham gia bình luận!