Nếu ăn kiêng hoài vẫn không xuống ký, rất có thể bạn đã mắc phải các sai lầm trong ăn uống dưới đây.