Bệnh thần kinh tọa khá phổ biến trong cuộc sống hiện nay, thường gặp ở những người lao động chân tay. Việc điều trị bệnh rất mất thời gian và tốn kém chi phí.