Dị ứng có thể gây các triệu chứng nhẹ như kích ứng, hắt hơi… Ở một số người, có thể dẫn đến sốc phản vệ đe dọa tính mạng. Vậy bị dị ứng nên làm gì?