Nếu không áp dụng cách chữa ngộ độc thức ăn đúng sẽ khiến tình trạng ngộ độc trở nên trầm trọng, thậm chí có thể đe dọa tính mạng.