Cười tươi, hít thở sâu, ngồi thiền có thể làm giảm đau do căng thẳng.