Ung thư phổi không tế bào nhỏ là một trong 2 loại ung thư phổi. Loại ung thư này đáp ứng điều trị chậm hơn so với ung thư có tế bào nhỏ.