Kỹ thuật vạt da của BV Nhân dân 115 giúp tái tạo nhiều gương mặt biến dạng do tai nạn, bệnh tật. Chi phí thực hiện không cao, một vài trường hợp được BHYT chi trả một phần.