tamanpham # 02-02-2019 02:04 - Sửa lần cuối 02-02-2019 09:04

Nếu ăn kiêng hoài vẫn không xuống ký, rất có thể bạn đã mắc phải các sai lầm trong ăn uống dưới đây.

  • 0
  • 0
  • 0
Thanh Phong # 09-08-2018 02:36 - Sửa lần cuối 09-08-2018 09:37

Nhiều người cho rằng uống nước trong khi ăn giúp tiêu hóa dễ hơn, số khác lại ý kiến việc này gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Vậy sự thật là gì?

  • 0
  • 0
  • 0
Move top