Được biết đến là bệnh “đặc thù” chỉ xuất hiện ở trẻ em, mặc dù vậy tay chân miệng ở người lớn vẫn có thể xảy ra.