Tháng thứ 7 mở đầu cho tam cá nguyệt thứ 3, đây được xem là giai đoạn phát triển “thần tốc” của thai nhi. Theo đó, việc thực hiện thai giáo tháng thứ 7 sẽ giúp bé phát triển tối ưu.