Đau thần kinh tọa có thể gây suy giảm chức năng vận động nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.