Thuốc nhuộm tóc phá hủy “cái góc con người” là điều ai cũng biết nhưng làm thế nào để giảm những tác hại này xuống mức thấp nhất hẳn ít người biết.