Tiêu chảy nước có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, khi tình trạng này xảy ra phân có thể có màu đen, xanh lá hoặc vàng.