Cứ 10 phụ nữ Việt thì có 1 người bị ung thư vú. Hãy thường xuyên tự kiểm tra để phát hiện kịp thời căn bệnh chết người này theo hướng dẫn trong video dưới đây.