\
Bệnh thường gặp
7 bệnh hô hấp thường gặp từ nhẹ - nguy hiểm tính mạng

Bệnh hô hấp xảy ra ở mọi lứa tuổi và hầu hết mọi người có thể mắc nhiều lần. Môi trường sống và làm việc, đặc biệt khói thuốc lá là nguyên nhân gây bệnh hàng đầu.Move top